Chladič pelet

Chladič pelet</

Chladič je zařízení určené k chlazení teplých pelet na výstupní větvi z peletovacího lisu. Teplé pelety jsou dávkovány do chladiče horním víkem. Přes rotační podavač vstupují pelety do chladiče a hromadí se ve skříni na pevném roštu. Přes vrstvu pelet proudí neustále chladný vzduch ze spodní části skříně. Vzduch je nasáván přes rošt do odtahu v horní části chladiče. Tím dochází ke zchlazování pelet. Chladič je vybaven variabilním roštem ovládaným kompresorem pro chlazení různých průměrů pelet. Po zaplnění čidla v horní části chladiče se cyklicky otvírá rošt ve spodní části a tím jsou vychlazené pelety postupně vypouštěny do násypky.

Funkční části chladiče pelet:

  • horní vstupní a odsávací část
  • chladící část
  • pevný rošt
  • pohyblivý rošt
  • výsypka
  • kompresor
  • elektrorozvaděč

Technické údaje

Rozměry (délka x šířka x výška)2940 - 2600 mm, 2400 mm, 3800 - 2900 mm
Instalovaný příkon0,35 - 0.50 kW
Chladící plocha1,4 - 5,8 m2
Spotřeba vzduchu4 000 - 16 000 m3/h
Maximální kapacita *0,2 - 7 t/h

* Rozměry chladiče jsou přizpůsobeny požadovanému výkonu v nabízeném rozsahu 200 kg - 7 tun / hod.

Chladič je vybaven variabilním roštem pro možnost chlazení různých průměrů pelet. Z výroby je nastaven na průměr pelet 6 mm.

Popis částí chladícího zařízení

Horní vstupní a odsávací část tvoří jehlanový kryt celého chladiče. Je vybavena jako svařenec z vyztužených plechů. Víko této části má otvor a připojovací přírubu pro osazení rotačního podavače. V zadní šikmé stěně je příruba na připevnění odtahu vzduchového potrubí.

Chladící část je kvádrová komora, opatřená svrchu i zespodu přírubami pro napojení horní části a pevného roštu. Je zhotovena sešroubováním čtyř bočních ocelových plechů tř. 11. Chladící část je vybavena nouzovým montážním otvorem, průhledným kontrolním otvorem a přestavitelnou sondou, sledující výšku hladiny pelet.

Pevný rošt je vyroben ze čtyř obvodových profilů, tvořících rám celého stroje. Uvnitř jsou navařeny šikmé splachy pevného roštu. Zvenku je odvodový rám uzpůsoben pro přišroubování čtyř stojin chladiče. Pohyblivý rošt je uložen na čtyřech rolnách těsně pod pevným roštem. Je zhotoven z uzavřených ocelových profilů jako svařenec. Pomocí elektromotoru s převodovkou a excentru s koncovým spínačem, vykonává přímočarý, vratný pohyb. Elektropohon je upevněn na základním rámu a výsypce. Výsypka je namontována ve spodní části pod pohyblivým roštem. Je vyrobena z ocelového plechu. Výpad výsypky se může operativně přizpůsobit danému projekčnímu řešení.

Elektrorozvaděč je umístěn na boku chladiče. Na rozvaděči je hlavní vypínač a elektronika, která umožní nastavení parametrů chlazení. Řídí rotační podavač-turniket na vstupu v horní části chladiče a chrání ho před přetížením. Ovládá rošt chladiče a řídí ho společně s čidlem hladiny pelet.