Pellet Separator

Bubnový třídič pelet

Bubnový třídič pelet je určený pro separaci suchých sypkých surovin. Materiál je přiveden vpádem do vnitřního prostoru děrovaného síta a šroubovým rotačním pohybem za současného třídění dopravován směrem k výpadu. Odtud vytříděná surovina pokračuje k dalšímu zpracování.

Funkční části bubnového třídiče:

  • rám se stojnami
  • horní kryt s dveřmi
  • rotační síto
  • pohon síta včetně rámu
  • vpád
  • násypka s výpadem vpředu

Technické údaje bubnového třídiče

Dimensions (length x width x height)3000 mm, 1160 mm, 1970 mm
Hmotnost800 kg
Jmenovité napájecí napětí230 / 400 V
Jmenovitý kmitočet50 Hz
Instalovaný příkon1,5 kW
Nejnižší stupeň krytí el. zařízeníIP 54
Dopravní výkonnost*0,2 - 7 t / h

*Dopravní výkonnost je závislá na velikosti použitého síta, děrování a nastavení sklonu síta.

Popis částí bubnového třídiče

Obdélníkový rám je vyroben z ocelových plechů ohraněných do tvaru U. Po delších stranách rámu jsou navařeny držáky, do kterých jsou přišroubovány čtyři nohy z U profilu opatřeného patkami pro přichycení stroje k podkladu. Uvnitř rámu jsou ocelové držáky na uchycení rámu rotačního síta.

Horní kryt třídiče je vyroben z uzavřených profilů a opláštěn plechem o tloušťce 1,5 mm. Celá pravá boční strana je vyrobena jako dveře, pro snadnou kontrolu rotačního síta a jeho případnou demontáž. Dveře jsou opatřeny úchytkou, dvěma rychloupínači pro pevné uzavření a pro snadné otevření dvěma tlakovými písty.

Rotační síto je složeno z krajních ocelových límců a stočeného děrovaného válce z ocelového plechu 1.5mm.Děrování je oválné. Síto je vyztuženo kulatinou 12 mm. Na obou koncích jsou namontována přesná ocelová kola, po kterých se síto odvaluje.

Rám pohonu a síta je svařen z uzavřeného ocelového profilu. Na rámu je přivařena deska pro uchycení převodového el. motoru a ložisek pro hřídel, který přenáší přes spojku BKN 160 točivý pohyb na rotační síto. Dále je rám opatřen čtyřmi držáky pro uchycení otočných kladek z polyamidu. Rám je pevně namontován do rámu třídiče s předem nastaveným sklonem.

Vpád je vyroben z ocelové trubky o průměru 300 mm, která je pod úhlem 45 stupňů přišroubována do horního krytu bubnového třídiče.

Násypka je svařena z ocelových plechů tl. 1,5 mm. V horní části je připevněna k rámu třídiče. Vpředu je výpad pro přetříděný materiál a po celé délce spodní části násypky je otvor, přes který je přetříděný odrol odváděn pryč z třídiče.