Peletovací lis PLM 750

Peletovací lis PLM 750

Peletovací lis (granulátor) je lisovací stroj, v němž protlačováním sypkého materiálu (slámy, pilin a jiné biomasy) přes otvory matrice různého průměru, dochází k jeho tvarování do tvaru pelet. Tvarovací lis PLM 750 se používá pro granulování sypkých materiálů, jejichž fyzikálně – mechanické vlastnosti umožňují jejich stmelování.

Technický popis:

  • skříň stroje s převody
  • lisovací zařízení
  • kryt lisovacího zařízení
  • přírubový elektromotor

Technické údaje

Rozměry (délka x šířka x výška)2 000 mm x 1 000 mm x 1 800 mm
Hmotnost granulátoru4200 kg
Hmotnost matrice (průměr pelet 6 – 8 mm)70 - 75 kg
Hmotnost lisovacího ústrojí295 kg
Teplota pelet ve výpadu z granulátoru70 - 85 °C
Teplota pelet při expedicido 20 °C
Pevnost pelet po 24 hodinách od výroby0,8 - 1,5 MPa

Popis částí

Skříň granulátoru je tvořena litinovou vanou s určeným množstvím převodového oleje (80 l), uzavřená horním litinovým víkem s přírubami pro upevnění elektromotoru a krytu lisovacího zařízení.

Lisovací zařízení sestává z kotoučové rotující matrice, hlavy s lisovacími rolnami, vynášecího kotouče a výpadu zpracovaného produktu. Matrice s otvory o průměrech 6÷20 mm je nesena na horním konci duté hřídele. Výpad je opatřen shrnovacím plechem, který spolehlivě zajišťuje odsun produkce z prostoru pod matricí ven na vynášecí pás.

Kryt granulátoru lisovacího zařízení je vyroben z ocelového plechu vyztužen profily.

Elektromotor typ SIEMENS 1LG4 313-6AA69 Z, tvar přírubový, P= 90 kW, 988 min.-1, 50 Hz, IP55. Lisovací zařízení, převodová skříň i elektromotory tvoří jeden kompletní monolitický celek.

Výkon granulátoru závisí na dostatečném přísunu suroviny. Kvalita pelet a výkon linky jsou přímo závislé na kvalitě, druhu a velikosti zpracovávaného materiálu. Podmínkou dosažení vysoké výkonnosti je dodržení parametru suroviny, vlhkosti a kontinuálního podávání suroviny.