Topné pelety

Pelety jsou granule kruhovitého průřezu o rozměru 6, 8, 14, 20 a 30 mm a délky 1-5 cm. Dřevní peletky jsou vhodné pro kotle, kamna a krbová kamna. Námi dodávané dřevní peletky jsou atestovány firmou Empla a.s. Hradec Králové.

Peletky jsou vyráběny výhradně z organického materiálu - biomasy. Biomasou se rozumí veškerá hmota organického původu: přírodní a zemědělské produkty (např. dřevo, dřevní odpad, rychle rostoucí energetické plodiny, rašeliny). Energetické využití biomasy má ekologický přínos ve snižování emisí SO2, CO2. Z těchto důvodů je biomasa oceňována jako palivo, které je současně obnovitelným zdrojem energie. S ohledem na snižování ekologické zátěže je proto preferována i zeměmi Evropské unie a postupně i v České republice.

Pelety se vyrábějí na protlačovacích matricových lisech hlavně z čisté dřevní hmoty a splňují nejvyšší požadavky na kulturu a pohodlí vytápění objektů, při nákladech srovnatelných s ušlechtilými fosilními palivy a vysokým ekologickým efektem. Dnes je výroba peletek rychle se rozvíjejícím odvětvím paliv. Oproti briketám mají peletky výjimečně výhodné vlastnosti, zejména se hodí k automatickému plnění zásobníků paliv a malých topenišť, což brikety ani polínka neumožňují.

Matrice

Výhody použití pelet:

  • šetrnost k životnímu prostředí
  • komfortní používání - automatické podávání ze zásobníku
  • vysoká výhřevnost
  • dobrá regulace tepelného výkonu při zachování ekologie spalovacího procesu

Možnosti balení dřevních pelet:

  • 15 kg PE pytle
  • big bag - 1000 kg v jednom vaku
Dřevní pelety

Dřevní pelety se vyrábějí z dřevního odpadu (piliny, štěpky) a vyznačují se vysokou výhřevností. Mechanicky lisované pelety neobsahují žádná chemická pojiva nebo jiné přídavné směsi. Kvalita pelet je stanovena normou ENplus, která je je rozdělena do tří tříd dle kvality použitého dřeva: třída A1, třída A2 a třída B. Třída B označuje dřevěné pelety pro průmyslové využití.

Slunečnicové pelety

Slunečnicové pelety se vyrábějí ze slupek semen slunečnic, získaných při lisování slunečnicového oleje. Obsahují vysoký podíl mastných, dobře hořlavých látek. Z tohoto důvodu jsou velice vhodné pro energetické využití. Mají tvar granulí o průměru 8 mm. Slunečnicové pelety mají vysokou výhřevnost až 20 MJ/Kg, zařazují se hned za černé uhlí! Proti dřevním peletám se vyznačují větším podílem popele.

Grilovací pelety

Grilovací pelety jsou válečky o průměru 20 mm lisované z čisté tvrdé dřevní piliny pod tlakem a za vysokých teplot bez použití jakýchkoliv přísad. Zajišťují po dlouhou dobu optimální sálavou teplotu ohniště a čistou manipulaci.