Velkokapacitní peletovací linky

Odeslat poptávku

Nabízíme velkokapacitní peletovací linky na zpracování biomasy. Naše technologie jsou realizovány ve stavebnicovém provedení s minimálním garantovaným výkonem od 1,0 t/hod. Vyšší výkon lze docílit vhodným posílením lisovací a sušící sekce s využitím automatizovaných alternativních zařízení, které vyhoví velkokapacitním výrobním požadavkům zákazníků.

Základ peletovací linky představují sekce, které jsou dle typu zvolených vstupních surovin a dle míry automatizace doplňovány dalšími přídavnými nebo alternativními zařízeními.

V ceně jedné peletovací linky je obsaženo:

 • zpracovaní technického projektu a provozní technické dokumentace
 • dodávka zařízení
 • montáž zařízení formou montáže / šéfmontáže
 • zkušební provoz, uvedení do trvalého provozu
 • atestace výrobků
 • zaškolení obsluhy
 • zajištění dodávky dílů s limitovanou životností (matrice, lisovací ústrojí)
 • garance dodávky zařízení v délce 12 měsíců

Projekt

Při zpracování technologického projektu jsou respektovány požadavky na současné podmínky zákazníka. Kompozice technologie je implementována tak, aby byly nutné stavební úpravy finančně minimalizovány. Umístění dopravně náročných sekcí respektuje stávající logistiku areálu tak, aby nebyla zasažena celková funkčnost výroby.

Projekt technologické linky

Příjem suroviny

Pilina

Pilina, slunečnicové slupky

Jednou z možností řešení příjmu suroviny je využití přihrnovacího šneku. Alternativně lze zvolit hydraulický stůl s pohyblivým dnem s variabilní kapacitou, pro zajištění větší před zásoby suroviny. Dřevěné výplně podávacího stolu nejsou předmětem dodávky.

Kusové dřevo

Štěpka, kusové dřevo

Příjem štěpky a kusového dřeva (u kusového dřeva do průměru 300 mm) řešíme nejčastěji štěpkovačem, který hrubě sjednotí surovinu. Dopravní cestou je surovina vedena do drtiče odkud již zpracovatelná frakce k lisování končí v hydraulickém stole s pohyblivým dnem. Dřevěné výplně podávacího stolu nejsou předmětem dodávky. Dopravní cesty jsou řešeny dopravníky a aspiračními cestami.

Sláma, kukuřičné stéblo

Příjem balíkované slámy (obilné, řepkové a rýžové) do rozdružovače je řešen dopravníkem o standardní délce 3 m, s možností prodloužení. Rozdružená sláma je v řezačce upravena na požadovanou frakci a dopravní cestou přepravena do hydraulického stolu s pohyblivým dnem. Dřevěné výplně podávacího stolu nejsou předmětem dodávky.

Rašelina

Příjem kvalitní suroviny, do sypké frakce max. 40 mm a vlhkosti do max. 50%, získané aktivním způsobem těžby je veden třídícím systémem se zpětným odklonem hrubších částí do drtiče a dopravními cestami přímo do hydraulického stolu s pohyblivým dnem. Příjem suroviny získané neaktivním způsobem těžby s vyšší vlhkostí je řešen samostatným návrhem.

Sušení suroviny

Tepelný zdroj, jehož součástí je 1 m3 zásobníková násypka, spaluje např. štěpku, pilinu. Vzniklé teplo pak v bubnové sušárně kontinuálně surovinu usuší a dopravní cestou surovina postoupí do vyrovnávacího stolu, jehož úkolem je plynulé zásobování granulátorů. Sušení materiálu lze zvolit ve variantách – plynový hořák nebo kotel na biomasu.

Sekce sušení suroviny je vyřazena z komplexu peletovací linky za předpokladu:

 • vstupní piliny o vlhkosti do 17%
 • vstupní slámy o vlhkosti do max. 19%
Sušení suroviny
Lisování suroviny

Lisování suroviny

Vysokotlakým lisováním bez použití pojiv vznikají protlačením přes lisovací matrici pelety o zvoleném průměru. Granulátor je řízen frekvenčním měničem pro zajištění optimálního procesu lisování. Dopravní cestou jsou pelety vedeny do chladícího zařízení a následně do vyrovnávacího sila hotové netříděné produkce. Vyrovnávací silo hotové produkce lze zvolit s mechanickou nebo pneumaticky ovládanou klapkou.

Chlazení pelet

Hotové pelety o teplotě 80 - 90 °C jsou dopraveny dopravníkem přes rotační podavač do chladícího zařízení, z kterého je teplota odsávána potrubím odsávání výtlaku Ø 350 , aspirací a ventilátorem. Dochází k dochlazení na teplotu vhodnou pro další manipulaci. Z výpadu chladícího zařízení jsou pelety dopraveny pomocí dopravníku do sila hotových výrobků.

Chlazení
Balení

Třídění, balení a vážení

Třídění pelet je řešeno třídičem pelet. Z důvodu širší variability balení pelet je sekce expedice ukončena dle individuálního zvoleného výběru. Nabízíme volitelná přídavná zařízení expedice pelet.

Možnosti balení dřevních pelet:

 • 15 kg PE pytle
 • big bag - 1000 kg v jednom vaku
 • volně ložené

Řízení provozu

Linka je ovládána pomocí operátorské stanice obsluhy s LCD panelem. Jednotlivé sekce a pohony jsou podřízeny informacím, které dodávají řídícímu systému snímače vlhkosti a teploty. Ty jsou umístěny tak, aby pohony reagovaly s dostatečným časovým předstihem na množství dopravované suroviny a současně došlo k regulaci paliva do kotle. V rámci bezpečnosti provozu je teplo pro sušení systémem monitorováno a limitována volitelná horní mez.

Řídící panel
Transport peletovací linky

Přeprava

Zákazníkům nabízíme v případě jejich zájmu možnost zajištění přepravy objednaného zařízení prostřednictvím naší společnosti. Kamionovou dopravou je peletovací linka dodána na místo určení. Výbava kamionů odpovídá mezinárodním předpisům.

Cenu stanovíme:

 • dle uvedení místa vykládky (budoucí provozovna)
 • dle uvedení hraničního přechodu a místa vyclení přepravované peletovací linky

Montáž

Montáž technologie probíhá v několika etapách:

 1. ustavení technologie podle technologického projektu
 2. montáž dopravních cest
 3. elektroinstalace
 4. simulace jednotlivých sekcí
 5. odzkoušení celé technologie z hlediska kapacitních požadavků
 6. prověrka elektroinstalace a řídicího systému
Montáž

Poptávka