Přední výrobce peletovacích linek na zpracování biomasy.